Πόθεν Έσχες: Οι ημερομηνίες που μπορεί να γίνει τροποποίηση στις καταστάσεις υπόχρεων

Πόθεν Έσχες: Οι ημερομηνίες που μπορεί να γίνει τροποποίηση στις καταστάσεις υπόχρεων

Σε Ανακοίνωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ, κοινοποιήθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι αρμόδιοι φορείς δύνανται να τροποποιήσουν τις καταστάσεις υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2022.

Όπως ιδίως αναφέρεται: "Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων
υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς,
θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες:
23/3, 30/3, 6/4 και 13/4."

Πόθεν Έσχες: Οι ημερομηνίες που μπορεί να γίνει τροποποίηση στις καταστάσεις υπόχρεων

Σε Ανακοίνωση του διαδικτυακού τόπου του "ΠΟΘΕΝ" οι ημερομηνίες που οι φορείς μπορούν να προβούν σε τροποποίηση των καταστάσεων υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα