Πόθεν Έσχες: Τροποποιήσεις καταστάσεων -  Ημερομηνίες

Πόθεν Έσχες: Τροποποιήσεις καταστάσεων - Ημερομηνίες

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΠΟΘΕΝ οι ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι δυνατή η  τροποποίηση των καταστάσεων των υπόχρεων προσώπων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμα της ανακοίνωσης: 
" Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 01/06, 08/06."