Τροποποίηση της ΚΥΑ του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Τροποποίηση της ΚΥΑ του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Με νέα Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1399/8.4.2021) τροποποιήθηκε εκείνη του Απριλίου 2020 για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".
Κυριότερη αλλαγή το ανώτατο όριο που τίθεται ανά Δήμο και Περιφέρεια:
  • Κατηγορία 1  Δήμοι με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων  40.000.000,00 ευρώ
  • Κατηγορία 2  Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων  25.000.000 ευρώ
  • Κατηγορία 3  Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων  22.000.000 ευρώ
  • Κατηγορία 4  Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων  18.000.000 ευρώ
  • Κατηγορία 5  Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι  12.000.000 ευρώ
  • Κατηγορία 6  Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων  6.000.000 ευρώ
  • Κατηγορία 7  Περιφέρειες  30.000.000 ευρώ
Επίσης σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. σύντομα θα δοθεί νέα παράταση μέχρι τις 31/5/2021.

https://www.ypes.gr/anamorfosi-toy-programmatos-antonis-tritsis-09-04-2021/

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbf9MQbxCnAdL0RoULLYdi-u8giE3CKkCgBtBecR9FEJ