Υποβολή δικαιολογητικών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

Με ανακοίνωσή της η  Ε.Ε.Τ.Α.Α., καλεί όλους τους φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι 2021» να αποστείλουν συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα για τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης του προγράμματος,  μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των εντύπων παρατίθενται στην ανακοίνωση.