Υποχρεωτική απαλλαγή καταβολής συνολικού μισθώματος και για τα σχολικά κυλικεία

Υποχρεωτική απαλλαγή καταβολής συνολικού μισθώματος και για τα σχολικά κυλικεία

Κατόπιν ερωτημάτων αναφορικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για τα μισθώματα των κυλικείων των δημόσιων σχολείων της α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Εσωτερικών, απέστειλε έγγραφο προς τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το οποίο:

'Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4735/2020 (Α' 197) ρυθμίστηκε η δυνατότητα μείωσης των μισθωμάτων των κυλικείων δημόσιων σχολείων α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης εν γένει για το σχολικό έτος 2020-2021. Με τις μεταγενέστερα εκδοθείσες 1025/11.02.2021 (Β' 538), 1063/24.03.2021 (Β' 1156), 1101/28.04.2021 (Β΄1761), 1114/25.05.2021 (Β' 2149) και 1139/25.06.2021 (Β' 2738) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών που αφορούν στον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2021, ο κλάδος με τετραψήφιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 56.29 στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ως υποκατηγορία με ΚΑΔ 56.29.20.04 και τα σχολικά κυλικεία, εντάσσεται στους κλάδους για τους οποίους προβλέπεται υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους προαναφερθέντες μήνες. Κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα ισχύος τους, οι ανωτέρω ευνοϊκότερες υπουργικές αποφάσεις, εφαρμόζονται υποχρεωτικά."

Υποχρεωτική απαλλαγή καταβολής συνολικού μισθώματος και για τα σχολικά κυλικεία

Με έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίζεται η υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι και Ιούνιο για τα σχολικά κυλικεία.

Διαβάστε περισσότερα