Ψηφιακή πλατφόρμα “ΠΕΛΟΠΑΣ” για την καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας

Ψηφιακή πλατφόρμα “ΠΕΛΟΠΑΣ” για την καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας

Επιστολή απέστειλε ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών, στους Δήμους της χώρας,  για την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και της κατάστασης αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ».

Με την παρούσα επιστολή, καλούνται οι Δήμοι που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη στην καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων, να το πράξουν, προκειμένου –όπως σημειώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών– να μπορεί να σχεδιαστεί, στοχευμένα και αποτελεσματικά, η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, μέσω της ενεργοποίησης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.


Ψηφιακή πλατφόρμα “ΠΕΛΟΠΑΣ” για την καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας

Επιστολή προς τους Δήμους της χώρας απέστειλε ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα "ΠΕΛΟΠΑΣ".

Διαβάστε περισσότερα