2η Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023

2η Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023

Σε νέα ανακοινωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, οι φορείς ενημερώνονται για τη 2η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων του Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023.

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της ανακοίνωσης:
"Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατείνεται εκ νέου ως ακολούθως: Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 13/3/2023.

Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες."