Έως τις 12/09 η δωρεάν διάθεση self test

Έως τις 12/09 η δωρεάν διάθεση self test

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, ΚΥΑ με τις οποίες καθορίζεται η δωρεάν διάθεση self test σε υπαλλήλους του Δημοσίου αλλά και στους/ στις ωφελούμενους/ες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Ειδικότερα:
Α) σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54108 - 06.09.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4081),  σε υπαλλήλους του Δημοσίου που δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό διάστημα έως τις 12.9.2021.
Β) σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114 - 06.09.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4084), στους/ στις ωφελούμενους/ες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό διάστημα έως τις 12.9.2021.