Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης σχετικά με τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Σε ΦΕΚ η έγκριση πυροσβεστικής διάταξης για τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Διαβάστε περισσότερα
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού:όροι και προϋποθέσεις

Σε ΦΕΚ οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Διαβάστε περισσότερα
Εσωτερικός έλεγχος: Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Σε ΦΕΚ τροποποίηση των πρόσθετων υποχρεώσεων και κωλυμάτων για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα
Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπών Ελέγχου στους ΟΤΑ Ά βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών

Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύστασης επιτροπών ελέγχου στους ΟΤΑ Α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Διαβάστε περισσότερα
Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Σε ΦΕΚ τα εξειδικευμένα κριτήρια για τη σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ Α' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα.

Διαβάστε περισσότερα
Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την προώθηση και υποστήριξη των παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης(πρώην Εναρμόνιση)

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του δημοσίου

Σε ΦΕΚ τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά τους όρους του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε φορείς του δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση απόφασης για τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια φορέων του Δημοσίου τομέα

Τροποποιείται η ΚΥΑ με τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια & εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Σε ΦΕΚ τα κριτήρια ανάθεσης για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου όταν δεν υφίσταται αντίστοιχη μονάδα στους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΟΤΑ για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

Νέες οδηγίες για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ αναφορικά με την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης

Σε ΦΕΚ η έγκριση ειδικού προγράμματος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση Οδηγιών για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά του COVID-19

Δημοσιεύτηκαν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα
myDimos.Live.gov.gr: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων

Σε ΦΕΚ η δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους Δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19

Σε ΦΕΚ η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα
Π.Α.γ.Ο: Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

Σε ΦΕΚ η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της περιόδου 2021-22.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΚΥΑ με την οποία παρέχονται εκ νέου λεπτομέρειες για το χρόνο διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου σε υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΚΥΑ σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες μέσω λειτουργίας εγκαταστάσεων αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα
Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή του, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα