Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 18267 - 21.03.2022 Εγκύκλιος 193 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της Εγκυκλίου:
"Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ’ αρ. 1210/τόμος Β΄/16.03.2022, δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 9169 ΕΞ 2022/10.03.2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας με θέμα «Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης», η οποία ρυθμίζει τις διαδικασίες για τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής δήλωσης ονόματος νεογνού, καθώς και ηλεκτρονικής δήλωσης βάπτισης του.
Σύμφωνα δε με τα διαλαμβανόμενα της ανωτέρω, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «…Μετά την καταχώριση του ονόματος από το πρώτο υπόχρεο πρόσωπο και την επιβεβαίωση από το δεύτερο, η δήλωση ονόματος νεογνού οριστικοποιείται και αποστέλλεται μέσω του συστήματος του Μητρώου Πολιτών στο αρμόδιο ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα, για να καταχωρίσει ο ληξίαρχος το όνομα του νεογνού στη ληξιαρχική πράξη γέννησης…», καθώς και: «…Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 26 του ν. 344/1976 μπορούν να δηλώσουν τη βάπτιση του νεογνού με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του θρησκευτικού λειτουργού που τέλεσε ή συνέπραξε στο μυστήριο μέσω της ανωτέρω εφαρμογής…».
Για τη διαχείριση των ανωτέρω, Εγχειρίδιο Χρήσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Αστική & Δημοτική Κατάσταση - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "Μητρώο Πολιτών" - Εκπαιδευτικό Υλικό Μητρώου Πολιτών) και συγκεκριμένα στη διαδρομή
https://www.ypes.gr/astiki-dimotiki-katastasi/olokliromeno-pliroforiako-sistimamitroo-politon/ekpaid..., για τη σχετική ενημέρωση των Ληξιαρχείων και των Ληξίαρχων."