Επικαιροποίηση Οδηγιών για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά του COVID-19

Επικαιροποίηση Οδηγιών για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά του COVID-19

Κατόπιν της υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 - 18.02.2022 ΚΥΑ με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, επικαιροποιήθηκαν οι οδηγίες για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς σχετικά με την αντιμετώπιση της λοίμωξης του COVID-19.

Εδώ θα βρείτε τις νέες οδηγίες.


Επικαιροποίηση Οδηγιών για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά του COVID-19

Δημοσιεύτηκαν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα