Π.Α.γ.Ο: Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

Π.Α.γ.Ο: Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5351), ΚΥΑ, με την οποία εγκρίνεται η κατανομή χιλίων εκατό σαράντα εννιά (1149) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2021-22.

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Β’ 461/2021) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως (οχτώ) 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Π.Α.γ.Ο: Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

Σε ΦΕΚ η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της περιόδου 2021-22.

Διαβάστε περισσότερα