Πιστοποιητικά COVID-19: αλλαγές στη διάρκεια ισχύος

Πιστοποιητικά COVID-19: αλλαγές στη διάρκεια ισχύος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1574), η υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959 - 01.04.2022 ΚΥΑ, με τίτλο:
"Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00".

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού και του πιστοποιητικού νόσησης από covid-19. Ιδίως:
- το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού αυξάνεται στους εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης.
- η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο.
-  το πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού για όσους έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων και  κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID-19, έχει ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
-  το πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, που εκδίδεται για τα εμβολιασμένα άτομα, είτε με τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο και επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού, έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.