Παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού

Παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5024), ΚΥΑ, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4), έως και την 30η Νοεμβρίου 2021.

Παρατίθεται, απόσπασμα της απόφασης:
'Παρατείνεται για το έτος 2021, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», (Β΄ 3520) έως και την 30η Νοεμβρίου 2021.'