Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/892/οικ.21602 - 17.11.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία αναλύονται τα βήματα που ακολουθούνται για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Ιδίως αναφέρεται πως κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021. Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).


Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων

Αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από τους υπαλλήλους.

Διαβάστε περισσότερα