Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α. Π.: 46005 ΕΞ 2021-29.12.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς".

Με την εν λόγω εγκύκλιο κοινοποιείται η Απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020, βάσει της οποίας, ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την επικύρωση των ηλεκτρονικών εκτυπώσεων δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.

Διαβάστε περισσότερα