Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα

Ενόψει του καύσωνα που αναμένεται να πλήξει ολόκληρη τη χώρα, το Υπουργείο Υγείας, δημοσίευσε την υπ' Αρ. Πρωτ: Δ1/ ΓΠ οικ. 47303 - 26.07.2021 Εγκύκλιο, με οδηγίες προστασίας και πρόληψης των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους προστασίας ευπαθών ομάδων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν δημόσιες αίθουσες που διαθέτουν υποδομές κλιματισμού, υπενθυμίζεται η (β) σχετ. Εγκύκλιος της Υπηρεσίας, όπου λαμβάνεται υπόψη και η εξελισσόμενη πανδημία του κορωνοϊού SARS CoV-2. Επισημαίνεται ότι και οι Δήμοι, που συμμετέχουν στη συνολική προσπάθεια μεριμνώντας εγκαίρως για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό, πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-CoV-2 για την αποφυγή του συγχρωτισμού και την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Επίσης, συστήνεται γενικότερα να συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.