Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. , η παράταση υποβολής των αιτήσεων στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022", έως και τις 08/08/2021.

Αντιστοίχως,  η Ανακοίνωση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων θα διενεργηθεί έως τις 13/8/2021, ενώ παράλληλα το διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων ορίζεται από τις 14/08/2021 έως και τις 18/8/2021.

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν την 20η/8/2021.