Επιστολή προς τους Δημάρχους για το άνοιγμα των παιδικών χαρών

Επιστολή προς τους Δημάρχους για το άνοιγμα των παιδικών χαρών

Το ΥΠ.ΕΣ. έστειλε επιστολή σε όλους τους Δημάρχους της χώρας σχετικά με το άνοιγμα των παιδικών χαρών.
Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:
Αξιότιμοι κ. κ. Δήμαρχοι,
Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (Β’ 1119) ΚΥΑ, αναφορικά με τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία οι
παιδικές χαρές, εφόσον πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφαλούς
λειτουργίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η παραμονή σε παιδικές χαρές, οι επισκέψεις ομάδων έως
τριών ατόμων, ή οικογενειών και με αναλογία ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. Σημειώνεται ότι η
χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους. Στο παραπάνω πλαίσιο, παρακαλείσθε να
μεριμνήσετε ώστε οι παιδικές χαρές στον Δήμο σας να είναι ανοικτές και να λειτουργούν
εύρυθμα και με ασφάλεια.
Όλοι μαζί Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση φροντίζουμε να δίνουμε ανάσες ψυχαγωγίας στα
παιδιά μας, πάντα με τήρηση των κανόνων που επιβάλλει η αντιμετώπιση της πανδημίας.