Επιχορήγηση Δήμων για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες

Επιχορήγηση Δήμων για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αρ.Πρωτ.: 45916 - 18.06.2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της οποίας επιχορηγούνται Δήμοι της χώρας για την κάλυψη  δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.