Η 51η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 51η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187 - 13.07.2021 Εγκύκλιος 51 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43319/9-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3066) ΚΥΑ.

Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου διευκρινίζεται πως ισχύουν τα αναφερόμενα στην 50η Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test) για τον μήνα Ιούλιο 2021 θα διανέμονται από τα φαρμακεία έως τις 17/7/2021.
Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 12.7.2021 έως 15.7.2021, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 11.7.2021.

Τέλος, εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισής της.