Η 52η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς τoυ COVID-19

Η 52η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς τoυ COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578 - 19.07.2021 Εγκύκλιος 52 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν έως και την 26η Ιουλίου 2021, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3117) ΚΥΑ.

Διευκρινίζεται πως και για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168 /οικ.13727/5-7- 2021  Εγκύκλιο 50 του ΥΠ.ΕΣ. δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test) για τον μήνα Ιούλιο 2021 θα διανέμονται από τα φαρμακεία έως τις 17/7/2021.
Περαιτέρω, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 15.7.2021( 20%), ενώ εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link).