Η 75η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 75η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684 - 21.02.2022 Εγκύκλιος 75 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 06.00 π.μ. κατ΄εφαρμογή της υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766) ΚΥΑ.

Βάσει των ανωτέρω:
- εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό έναντι αντιτίμου.
-  όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 19.2.2022 έως 28.2.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται πλέον σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του ανώτατου ποσοστού τηλεργασίας στις υπηρεσίες του Δημοσίου από το 50% στο 20%, να προβούν εκ νέου σε κατάρτιση πλάνου εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με προηγούμενες εγκυκλίους.
-  εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο.
-  υπενθυμίζεται ότι από 7.2.2022 όσοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

Αναφορικά με το πιστοποιητικό νόσησης:
-
για τα μη εμβολιασμένα άτομα:
εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται εκ νέου πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
- για τα εμβολιασμένα άτομα:
α) για τους ενήλικες που είναι εμβολιασμένοι με τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου και επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού [δηλ. εντός των επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης], εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια ενενήντα (90) ημέρες,
β) για τους ενήλικες που είναι εμβολιασμένοι με το μονοδοσικό εμβόλιο και επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού [δηλ. εντός των τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης του εμβολίου], εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια ενενήντα (90) ημέρες.