Η 80η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 80η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 216 /οικ.16463 - 18.10.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,  με τα μέτρα  κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν παραταθεί και ισχύουν έως και την 31η Οκτωβρίου 2022, δυνάμει της υπ' αριθ.Δ1α/ΓΠοικ.58309/14-10-2022 ΚΥΑ.

Ιδίως, παρατίθενται εκ νέου οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων εμβολιασμού και των υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.