Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για την αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμένων βάσει του Ν.4940/2022

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για την αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμένων βάσει του Ν.4940/2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/23/οικ.18708 - 25.11.2022 (ΦΕΚ Β' 6176) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112)".

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται:
α) ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων επίτευξης στόχων προϊσταμένου, αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου, σφυγμού ομάδας, ενιαίου σφυγμού ομάδας, αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης, ο τύπος της έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου και της έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου,
β) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αυτών,
γ) ο ακριβής τρόπος και χρόνος διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και
δ) η εξειδίκευση των θεματικών πεδίων του άρθρου 13 του ν. 4940/2022 καθώς και το περιεχόμενό τους.

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για την αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμένων βάσει του Ν.4940/2022

Σε ΦΕΚ ο καθορισμός των εντύπων και των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμένων του δημοσίου τομέα.

Διαβάστε περισσότερα