Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης προσωπικού για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022

Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης προσωπικού για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/25/οικ.19825 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022" (ΦΕΚ Β' 6716).

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016.

Ιδίως,  για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, οι σχετικές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενέργειες διενεργούνται από 1/3/2023 έως 31/10/2023.Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης προσωπικού για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022

Οι σχετικές με την αξιολόγηση του προσωπικού ενέργειες, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, διενεργούνται από 1/3/2023 έως 31/10/2023.

Διαβάστε περισσότερα