Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του

Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 203), η υπ' Αριθμ. 1609 ΕΞ 2022 - 17.01.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του".

Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), τα εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο του άρθρου 6 της παρούσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες φιλόζωοι, που διατηρούν καταφύγια οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς.