Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 15361 - 08.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ".

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των συνημμένων αρχείων μέχρι την 16 η Μαρτίου 2022. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.
Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και οι προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023 – 2026.
Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΟΙΚΤ/ΑΟΤΑ) θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023 - 2026.
Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Εδώ θα βρείτε την ενδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ

Εκδόθηκε έγγραφο διευκρινίσεων από το ΥΠ.ΕΣ. για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής ετών 2023-2026 για τον υποτομέα των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα