Καταγραφή αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών σχετικά με την κατανομή ανθρωποωρών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Καταγραφή αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών σχετικά με την κατανομή ανθρωποωρών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 60392 - 11.08.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο καλούνται οι Δήμοι να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν αρχείο σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει των αποφάσεων των Οικονομικών τους Επιτροπών με την οποία  κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

Όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης1 ), διατηρώντας την ίδια ονομασία και μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί, ΑΜΕΣΑ.

Καταγραφή αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών σχετικά με την κατανομή ανθρωποωρών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Με έγγραφό του το ΥΠ.ΕΣ. ζητά να καταγραφούν οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων αναφορικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και την κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών.

Διαβάστε περισσότερα