Ν.4830/2021: Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - λοιπές διατάξεις για τους ΟΤΑ

Ν.4830/2021: Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - λοιπές διατάξεις για τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 169), ο Νόμος 4830/2021 με τίτλο: " Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.".


Εδώ μπορείτε να δείτε τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ.