Ορισμός αριθμού εδρών δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια

Ορισμός αριθμού εδρών δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β'4844), η υπ' Αριθμ.64716 - 01/08/2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Ορισμός αριθμού εδρών δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021 με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας".

Με την εν λόγω απόφαση, καθορίζεται ο αριθμός των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.