Παράταση στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Παράταση στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώθηκε η παράταση του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

Αναλυτικότερα, ανακοινώθηκαν  τα ακόλουθα:

'Α. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για τις Προσκλήσεις ΑΤ04, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ09 και ΑΤ11 του Προγράμματος, έως 11 Ιουνίου 2021.

Β. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 για όλες τις Προσκλήσεις, (πλην της ΑΤ14 του Προγράμματος η οποία δεν θα λάβει άλλη παράταση), για τους Δήμους:

  1. που προήλθαν από τη διάσπαση «καλλικρατικών» Δήμων [άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ A’ 43)],
  2. που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (ΦΕΚ B’ 964), «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
  3. που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (ΦΕΚ Β’ 5293), «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Γ. Στην Πρόσκληση ΑΤ06 («Αστική Αναζωογόνηση») ορίζεται ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν περιορισμό ως προς τα επιμέρους υποέργα ούτε ως προς το ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης που θα υποβάλουν, προκειμένου να τους παρασχεθεί περαιτέρω ευελιξία κατά την υποβολή προτάσεών τους.'

Παρατίθενται οι τροποποιημένες Προσκλήσεις του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης":
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT01: «Υποδομές ύδρευσης»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ02: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06: «Αστική Αναζωογόνηση»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ07: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT09: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»