Παράταση της προθεσμίας της υποχρεωτικής εκπόνησης "Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας"

Παράταση της προθεσμίας της υποχρεωτικής εκπόνησης "Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας"

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 6950), η υπ' Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/139057/1720 - 29/12/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής εκπόνησης «Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας» της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 (Α’ 129)".

Με την εν λόγω απόφαση, παρατείνεται από τη λήξη της και για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 31η.12.2023, η προθεσμία της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), που αφορά στην υποχρεωτική εκπόνηση προγραμμάτων καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων [«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.)].