Παρατείνεται το πρώτο στάδιο του Α΄κύκλου κινητικότητας 2021

Παρατείνεται το πρώτο στάδιο του Α΄κύκλου κινητικότητας 2021

Ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η παράταση του πρώτου σταδίου του Α' κύκλου κινητικότητας 2021.

'Το δεύτερο στάδιο για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2021 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 26/4/2021. Ως εκ τούτου, το πρώτο στάδιο παρατείνεται και είναι δυνατή η καταχώριση αιτημάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη εγκύκλιο και πέραν της 19ης/4/2021, με την επισήμανση ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες του πρώτου σταδίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προ της έναρξης του δεύτερου σταδίου την 26η/4/2021.'