Πράσινο Ταμείο: Παράταση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση Σ.Φ.Η.Ο

Πράσινο Ταμείο: Παράταση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση Σ.Φ.Η.Ο

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου, η παράταση υποβολής προτάσεων στη Β’ Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση Σ.Φ.Η.Ο, έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.

' Ύστερα από σχετικά αιτήματα Ο.Τ.Α. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.'