Σε ΦΕΚ η παράταση εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο.

Σε ΦΕΚ η παράταση εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3131), η Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρατείνεται η υποχρεωτική εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.