Σε ΦΕΚ ο καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης του προσωπικού των ΟΤΑ έτους 2021

Σε ΦΕΚ ο καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης του προσωπικού των ΟΤΑ έτους 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 721), η  υπ' Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272 - 14.02.2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021.".

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται πως το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016, για το προσωπικό του Δημοσίου και των ΟΤΑ διενεργείται από 1/3/2022 έως 31/12/2022.