Σε ΦΕΚ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ

Σε ΦΕΚ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 166) ο Νόμος 4829/2021, με τίτλο: "Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.".

Εδώ θα βρείτε τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ.