Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων και αιτήματα για τη νέα σχολική χρονιά

Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων και αιτήματα για τη νέα σχολική χρονιά

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αριθμ. Πρωτ.: 46830 - 23.06.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  με το οποίο ζητείται από τους Δήμους να παράσχουν στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021.
Όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης1 ), διατηρώντας την ίδια ονομασία και μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί έως την Τρίτη, 29 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ.

Επιπλέον, καλείται κάθε Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του και υπό το πρίσμα της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα σε «non-covid» εποχή, να αποτυπώσει το αίτημά του για το νέο σχολικό έτος 2021-2022, καταγράφοντας τον αριθμό των ατόμων με εργασιακή σχέση Ι.Δ.Ο.Χ που αιτείται προς έγκριση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4713/2020, όπως ισχύει.

Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων και αιτήματα για τη νέα σχολική χρονιά

Με έγγραφο του το ΥΠ.ΕΣ. ζητά από τους Δήμους στοιχεία απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων έτους 2020-2021 και να αποτυπώσουν τα αιτήματά τους για το προσωπικό έτους 2021-2022.

Διαβάστε περισσότερα