Υποχρεωτική η διενέργεια self test και για τους απασχολούμενους σε Κοινωφελή Εργασία

Υποχρεωτική η διενέργεια self test και για τους απασχολούμενους σε Κοινωφελή Εργασία

Δημοσιεύτηκε η 44η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία αναφέρονται τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς του covid-19 που ισχύουν έως και τις  24 Μαΐου 2021, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.5.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1944).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  • Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος, σχετικές οδηγίες παρέχονται στη 40η και 43η Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..
  • Η τηλεργασία μειώνεται κατά 10% σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Στους υπόχρεους για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου περιλαμβάνονται πλέον και οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  • Συνεχίζουν να ισχύουν οι άδειες διευκολύνσεων των γονέων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ..
  • Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19».


Υποχρεωτική η διενέργεια self test και για τους απασχολούμενους σε Κοινωφελή Εργασία

Στη νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αναφέρονται τα μέτρα κατά της διασποράς του covid-19 που ισχύουν για την εβδομάδα που διανύουμε, ένα εκ των οποίων είναι η διενέργεια self test και για τους εργαζόμενους των Κοινωφελών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα