Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ

Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εγκύκλιος  με την οποία  διευκρινίζεται πως στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, μετά την 16η Αυγούστου 2021, κάθε ωφελούμενος που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) καθώς και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του, βάσει της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3794).