4η Τροποποίηση Πρόσκλησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Τροποποιείται για τέταρτη φορά η Πρόσκληση AT09 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

Παρατίθενται οι τροποποιημένες διατάξεις:

Α. «Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών. Ειδικά για τους Δήμους που συστάθηκαν δυνάμει του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και συγκεκριμένα για:
1. Τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, με έδρα την Αχαράβη
2. Τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, με έδρα τη Λευκίμμη
3. Τον Δήμο Ληξουρίου, με έδρα το Ληξούρι
4. Τον Δήμο Σάμης, με έδρα τη Σάμη
5. Τον Δήμο Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό
6. Τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή
7. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι
ως ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, ορίζεται ποσό 1.000.000 € (προ ΦΠΑ) και έως πέντε (5) υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση».
Β. Η παράγραφος 4.2.2 «Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπερβαίνονται τα άνω ποσά και η μελέτη δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου» διαγράφεται.

Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις προτάσεις (αιτήματα ένταξης) που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα μέχρι την δημοσίευση της παρούσας