Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Τροποποίηση ΚΥΑ περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Διαβάστε περισσότερα
Εσωτερικός έλεγχος: Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Σε ΦΕΚ τροποποίηση των πρόσθετων υποχρεώσεων και κωλυμάτων για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του δημοσίου

Σε ΦΕΚ τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά τους όρους του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε φορείς του δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση απόφασης για τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια φορέων του Δημοσίου τομέα

Τροποποιείται η ΚΥΑ με τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια & εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε φορείς του Δημοσίου - τροποποίηση ΚΥΑ

Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με την οποία εφαρμόζεται ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΟΤΑ για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

Νέες οδηγίες για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ αναφορικά με την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και σε λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. - Τροποποίηση απόφασης

Τροποποιήθηκε εκ νέου η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ..

Διαβάστε περισσότερα
Υποχρεωτική η άσκηση ενδίκων μέσων για τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή εργασιακής σχέσης Δήμου και εργαζομένου

Υποχρεωτική καθίσταται η άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ σε περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης εργαζομένου.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, τροποποιείται η διαδικασία έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα