Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων

Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 69631/ 24- 9 -2021 Εγκύκλιος 646 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων - Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος - Ιστορική έδρα".

Με την παρούσα εγκύκλιο, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου Τοπωνυμίων και την ευχερέστερη προώθηση των αιτημάτων που υποβάλλονται προς αυτό, παρέχονται οδηγίες σχετικά με:
Ι. Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων
ΙΙ. Ονομασία οικισμών που υπάρχουν ήδη ή δημιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς
ΙΙΙ. Ορισμό οικισμού έως ιστορικής έδρας του δήμου
IV. Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος