Σε ΦΕΚ η παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεων που προσελήφθησαν λόγω COVID-19

Σε ΦΕΚ η παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεων που προσελήφθησαν λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 170) , o Νόμος 4831/2021, με τίτλο: " Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.".

Υπενθυμίζεται πως με τις διατάξεις του άρθρου 147 του προαναφερθέντος νόμου δίνεται στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ΙΔΟΧ που συνήφθησαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Α’ 214) .

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διάταξη του νεοψηφισθέντος νόμου.