Σε ΦΕΚ νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις

Σε ΦΕΚ νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 63), ο Νόμος 4915/2022, με τίτλο: " Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.".

Εδώ, μπορείτε να βρείτε τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ.