Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Σε ΦΕΚ τα κριτήρια ανάθεσης για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου όταν δεν υφίσταται αντίστοιχη μονάδα στους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα
Μέχρι την 30η/6 η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Παρατείνεται έως τις 30.6.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων - για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης - με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση δυνατότητας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως 31/03

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4876/2021, παρατείνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να προβαίνουν σε ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα