Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας

Από 31.12.2023 δίνεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα για χρήση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε περισσότερα
myDimos.Live.gov.gr: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων

Σε ΦΕΚ η δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους Δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα