Σε ΦΕΚ ο Ν.4807/2021 σχετικά με την τηλεργασία στο Δημόσιο τομέα

Σε ΦΕΚ ο Ν.4807/2021 σχετικά με την τηλεργασία στο Δημόσιο τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ( Α' 96) ο Νόμος 4807/2021, με τίτλο: "Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις."

Με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, επέρχονται μεταρρυθμίσεις σε πολλά αυτοδιοικητικά θέματα, ενδεικτικά:

  • Τροποποιείται ο Νόμος της κινητικότητας (Ν.4440/2016)
  • Παρατείνεται η προθεσμία διενέργειας απογραφής της ακίνητης περιουσίας των παιδικών σταθμών
  • Επεκτείνεται η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης οφειλών των Ο.Τ.Α.
  • Παρατείνεται η μίσθωση δημοτικών ακινήτων και κυλικείων
  • Τροποποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές με το νέο Νόμο εδώ.