Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Συγχώνευση ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ σε μια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή για το σύνολο των Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4912/2022, με τις διατάξεις του οποίου συγχωνεύονται ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ και συγκροτείται μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση δυνατότητας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως 31/03

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4876/2021, παρατείνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να προβαίνουν σε ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων έτους 2021 (χρήση 2020), έως και την 16η Φεβρουαρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Εξειδίκευση υπαλλήλων στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4864/2021, με τις διατάξεις του οποίου εξειδικεύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τους υπαλλήλους στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Διαβάστε περισσότερα
Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων και λοιπές σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς, στο οποίο προβλέπονται νέες αρμοδιότητες Δήμων και λοιπές σημαντικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του COVID-19 και λοιπές αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4821/2021, βάσει του οποίου δύνανται να παραταθούν οι συμβάσεις ΙΔΟΧ λόγω COVID-19 και προβλέπονται σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, τροποποιείται η διαδικασία έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής και λοιπές διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4811/2021, με τις διατάξεις του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα της επικίνυδης και ανθυγιεινής εργασίας και προβλέπονται λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα
Ανανέωση των συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων και παράταση της περιόδου πρόσληψης ναυαγοσώστη

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων και παρατείνεται ο χρόνος για τις πρόσληψεις ναυαγοσωστών

Διαβάστε περισσότερα
Απαλλαγή καταβολής μισθώματος και για το Μάιο του 2021 και λοιπές διατάξεις στο Ν.4799/2021

Σε ΦΕΚ ο Νόμος 4799/2021, με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται απαλλαγή καταβολής μισθώματος για το Μάιο του 2021. Λοιπές διατάξεις για τους ΟΤΑ περιλαμβάνονται.

Διαβάστε περισσότερα